Ben 10 Top Gun Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Vigax đã bắt giữ ông nội, ông yêu cầu các Omnitrix hoặc anh ta sẽ giết ông nội ... Chỉ có bạn mới có thể cứu anh ta.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FightingShoot 'em UpSpaceshipAlienSide Scrolling