بن 10 بالا تفنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

Vigax اسیر پدربزرگ، او خواستار Omnitrix یا او را کشتن پدر بزرگ ... تنها شما می توانید او را نجات دهد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FightingShoot 'em UpSpaceshipAlienSide Scrolling