بن 10 سامورایی سومو Slammer بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2305380 85.85% with 2685 votes

در این بازی بن 10 قهرمان ما بن در Slammers Summo گیر میتوان از بازی ویدیویی. وظیفه شما خواهد بود برای کمک به او را به شکست Kenko شر و بازیابی-T فوق العاده 'آیتم. شکست دشمنان خود را در راه با استفاده از شمشیر نینجا و ستاره نینجا.

کنترل بازی:
از کلید های arrow به حرکت می کند بن 10.
Z - شمشیر. انجمن X - ستاره.
فاصله - تبدیل

ActionBen 10 Ben10