Ben 10 Tượng Fix Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   246 80% with 30 votes

Đặt miếng Ben10 ở vị trí chính xác, trong thời hạn nhất định, để đi đến cấp độ tiếp theo.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleStatue