بن 10 قدرت Motobike بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   75 58.33% with 12 votes

نگاهی بن 10 برای یک موتور سوار خشن، و شروع به جمع آوری سکه های خود را پایین جاده. سعی کنید بیش از حد از دست دادن کنترل دوچرخه!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingAdventureMotorcycleObstacleCollecting Timing PowerMotobike