بن 10 Omniverse در نجات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   26193 73.73% with 354 votes

کمک به آنها را برای فرود ایمن باشد. هر فرود ایمن نمره خود را افزایش خواهد یافت. رسیدن به هدف داده می شود و انتقال به سطح بعدی. اگر شما استفاده از چتر نجات، بن 10 خواهد بود سقوط در دریا. وظیفه شما این است برای نجات بن 10 و کلون خود را از کوسه فوق العاده

کنترل بازی:
استفاده از فلش و موس به بازی این بازی

Action Ben10 Ben10 UltimateBen 10 Omniverse