بن 10 Omniverse: قهرمانان کهکشانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2833237 92.28% with 3070 votes

جلو و با هم بهترین تیم از بن 10 بیگانگان، آموزش آنها را به مبارزه و استفاده از حملات قدرت فوق العاده. پیوستن به این مسابقات و تبدیل به یک قهرمان کهکشانی

کنترل بازی:
در بازی

Ben10