بن 10 Omniverse در: 10 بن بیگانه باز کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52881016 83.88% with 6304 votes

بازی با نام تجاری جدید بن 10 بازی Omiverse، بیگانه را باز کند، به صورت رایگان. شما می توانید آن را در 10 ماموریت بازی های با نام تجاری جدید بن 10 بیگانگان و بیگانگان مورد علاقه موجود خود را مبارزه با نیروهای شر. یافتن پست های چگونه بن 10 Omniverse در بیگانگان جدید، Bloxx، Shocksquatch، پیشنهادات و انتقادات و نگاه Gravattack دوست و تست قدرت فوق العاده خود را در ماموریت.

کنترل بازی:
کلید های arrow کنترل شخصیت. انجمن [ZX] سهام
اخطار: در آغاز، در صورتی که بازی به دستورات پاسخ نمی دهند، کلیک بازگشت به ماموریت ماموریت کلیک کنید و مجددا به ادامه بازی. انجمن کد برای باز کردن: انتقادات و پیشنهادات - F33DK انجمن کد برای باز کردن: Shocksquatch 5QU4H.

ActionBen 10 Ben10Ben 10 Alien