بن 10 Omiverse بیگانه باز شدن قفل 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4326814 84.16% with 5140 votes

بازی با نام تجاری جدید بن 10 بازی Omiverse، بیگانه باز کردن 2، به صورت رایگان. شما می توانید آن را در 10 ماموریت بازی های با نام تجاری جدید بن 10 بیگانگان و بیگانگان مورد علاقه موجود خود را مبارزه با نیروهای شر. یافتن پست های چگونه بن 10 Omniverse در بیگانگان جدید، Bloxx، Shocksquatch، پیشنهادات و انتقادات و نگاه Gravattack دوست و تست قدرت فوق العاده خود را در ماموریت.

کنترل بازی:
در بازی

ActionBen 10 Ben10Ben 10 Alien