Ben 10 Mathrix Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   128 60% with 20 votes

Hi, trẻ em, là bạn tốt môn Toán? Nếu bạn nhận được câu trả lời đúng, các chiến binh ít sẽ chuyển sang siêu anh hùng. Bạn có thể giữ anh ta như một siêu anh hùng?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

EducationalKidsMathNumbersMathrix