بن ها 10 Mathrix با بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   128 60% with 20 votes

سلام، بچه ها، حال شما خوب است در ریاضی؟ اگر شما جواب درست، جنگجو کمی به سوپر قهرمان تبدیل خواهد شد. می تواند شما را نگه داشتن او را به عنوان یک قهرمان فوق العاده؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

EducationalKidsMathNumbersMathrix