Ben 10 trong Super Mario thế giới Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   262 92.86% with 28 votes

Trợ giúp Ben 10 để biến trong thế giới của Super Mario. Ông đã kết thúc ở vị trí này hoàn toàn xa lạ và kỳ lạ. Ông đã nhận được một số lời khuyên từ Mario, nhưng chỉ có bạn có thể giúp anh ta trong thử thách mới này. Chiến đấu chống lại kẻ thù của vùng đất này, lưu ý rằng bạn có thể ngạc nhiên khi bạn ít mong chờ nhất.

Điều khiển:
trong trò chơi

Mariobros