بن 10 اجرای بسیار بزرگه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   971298 76.52% with 1269 votes

این Omnitrix زمان انتخاب Humungousaur در به در را به عمل آورید. وظیفه شما این است برای رسیدن به مقصد بدون افتادن به چاله ها می باشد. گرفتن امتیاز اضافی توسط دشمنان بی باک تمام طول راه

کنترل بازی:
در بازی

ActionBen 10 Ben10Ben 10 Alien