بن 10 چالش کهکشانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70361105 86.43% with 8141 votes

بن 10 نهایی بازی های بیگانه را به چالش کهکشانی! استاد 20 مینی بازی های بیگانگان مانند Swampfire نهایی لرز بزرگ، Humungousaur، Waterhazard، Spidermonkey، Jetray، Cannobolt نهایی، نهایی اکو اکو و اشفتگی فکری موقتی. سپس از بن 10 بازی خالق برای ساخت سطح خود و به اشتراک گذاری آنها را با دوستان خود را بررسی کنید. فقط این بازیکن نهایی می تواند تمام 20 بازی با 10 بیگانگان را شکست داد.

کنترل بازی:
در بازی

ActionBen 10 Ben10Ben 10 Alien