Ben 10 trái cây Fun Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Trong trò chơi này vui vẻ với ben 10, bạn đang cố gắng để phù hợp với hình dạng trái cây bằng cách kéo các loại trái cây trong các rack và hoàn thành vào thời gian nhất định để chuyển sang cấp độ tiếp theo.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleFruitMatching FoodGirlsCartoon