Ben 10 cực Shooter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   71 87.5% with 8 votes

Ben là một bãi chứa, nhưng ông không phải là một mình! Có sinh vật người muốn giết Ben!
Bến cần phải bắn những con quái vật!

Điều khiển:

sử dụng con chuột của bạn

RobotsShooting