بن 10 دوچرخه راش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   206 76.92% with 26 votes

بن سفر را از طریق سطوح به چالش کشیدن و بیش از موانع، کمک به او را به جمع آوری امتیاز در راه است، انجام stunts مثل تلنگر تلنگر و از جلو به دست آوردن نقاط جایزه، سطوح در کوتاه ترین زمان ممکن به پایان برسد.

کنترل بازی:
کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleCartoon