Ben 10 Sứ mệnh Bike Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   54 55.56% with 9 votes

Ben10 là lái xe một chiếc xe đạp và một nhiệm vụ để giao hàng Gem xanh trở lại Max. Ông phải giao hàng đá quý trở lại Max
trong một thời gian giới hạn, hoặc người nào khác, nhiệm vụ sẽ thất bại. Đường ra có rất crappy rằng nó là vô cùng diffiicult
lái xe. Giúp ben10 giao hàng đá quý mà không rơi ra từ chiếc xe đạp và giao hàng đúng thời gian.

Điều khiển:
phím mũi tên

lái xe chiếc xe đạp.

DrivingMotorcycleTiming BikeMission