بن 10 دوچرخه ماموریت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   54 55.56% with 9 votes

Ben10 رانندگی دوچرخه و در یک ماموریت برای تحویل سنگ سبز به حداکثر. او باید تحویل گوهر حداکثر
در یک زمان محدود، و یا دیگری، این ماموریت با شکست مواجه خواهد شد. جاده خارج وجود دارد به طوری پیش فرض که آن را بسیار diffiicult
به درایو. راهنما Ben10 تحویل گوهر بدون افتادن از دوچرخه و تحویل در زمان.

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

برای درایو دوچرخه.

DrivingMotorcycleTiming BikeMission