بن 10 و ژنراتور رکس: قهرمانان متحده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2655458 85.29% with 3113 votes

آیا شما آماده برای یک بخشی از تیم قهرمان در کهکشان؟ بن 10 و ژنراتور رکس پیوستن به نیروهای مبارزه با یک تهدید بین بعدی قدرتمند در این ماجراجویی حماسی به مدت دو بازیکن   بن 10 و ژنراتور رکس: قهرمانان متحده

کنترل بازی:
فلش: حرکت انجمن Z، X: حمله انجمن C: رفتن انجمن -> -> X: داش انجمن Z X: حمله ویژه

ActionBen 10Ben10