بن 10 ماجراجویی سوار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   101 90.91% with 11 votes

سواری ماجراجویی خود را با Ben10 در حال حاضر آغاز می شود. نفس خود را نگه داشته و کنترل دوچرخه خود را. مراقب باشید با سقوط ناگهانی کوه. سعی کنید برای گرفتن تمام سکه ها بر روی هر مرحله. از آن لذت ببرید تمام راه!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingAdventureMotorcycleCollecting Ride