بن 10 3D موتور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

راهنما

بن 10 مسابقه در اطراف مسیر بر روی یک موتور سیکلت به عنوان شما سعی می کنید برای رسیدن به هر ایستگاه بازرسی قبل از مخالفان خود را می کند.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به تداخل می کنند.

DrivingRacingMotorcycleCartoon