سخنرانی احمدی نژاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

سخنرانی احمدی نژاد، بازی مشهور است. گرفتن سه سنگهای به صورت افقی یا عمودی را به امتیاز. مراقب باشید! آن را به تمرکز و مهارت نیاز دارد. ببینید که چگونه بالا می تواند به شما نمره.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android DefaultBejeweled