آبجو با خدا ممنوع مایستر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

جمعیت تشنه است و در حال اجرا در نوار. پرتاب آبجو به آنها فشار و آگاه باشید به هر چیزی را شکستن نیست. استفاده از پول نقد به سطح بالا مهارت های خود را.

کنترل بازی:
استفاده از نوار فضا به پرتاب یک آبجو.
استفاده بالا و پایین کلید های arrow به حرکت می کند مردی که در پیشخوان یا پشت بار مهمانخانه یا رستوران کار میکند.

BeerFood ServingMeister