Lễ hội bia Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   23 40% with 5 votes

Thử kỹ năng của bạn trong công việc phục vụ bia! Điền lên kính trống rỗng, với bia để phục vụ cho cá nhân.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingBeerFestival