زنبور عسل مسیر حافظه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این زنبور شیطان می خواهد برای رسیدن به لانه زنبوری آن است، اما آن را از دست دادن حافظه کوتاه مدت مشکل است. کمک به این زنبور عسل برای پیدا کردن خانه. هنگامی که شما شروع بازی، ما شما را از مسیر درست لانه زنبوری برای چند ثانیه نشان می دهد. شما نیاز به حفظ و کلیک بر روی مسیر درست در درون محدودیت زمانی و کسب امتیاز بیشتر. اگر شما فشار یک اشتباه شما از دست دادن بازی.

کنترل بازی:

استفاده از ماوس

KidsMouse SkillMemory