Bedazzled بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

در نظر گرفتن آن قسمت از جواهرات در این بازی پازل رنگارنگ. ایجاد دسته کوچک موسیقی جاز 'ها و آبشار سنگهای برای رسیدن به بالاترین. مطابقت سنگهای بیشتر با هم و ایجاد سنگهای ویژه ای که منفجر شود، آتش رعد و برق و بیشتر.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به کلیک بر روی یک گوهر. با کلیک گوهر مجاور به مبادله و موقعیت.

Skill Logic Action PuzzleBedazzled