استودیو زیبایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

زیباسازی شما و مشتریان شما و کسب پول.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingMouse SkillGirlGroomingGirlsBeautyStudio