Vẻ đẹp Baahn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   204 83.33% with 24 votes

Cắt cừu theo cách họ muốn như bạn cung cấp cho họ tắm và nuông chiều nhu cầu của họ. Kiếm được tiền để mua hơn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

Purchase Equipment UpgradesGirlAnimalAdverGroomingManagementGirlsBeautyBaahn