Baahn היופי משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   204 83.33% with 24 votes

כבשים גזירת הדרך שהם רוצים כמו שאתה נותן להם אמבטיות ולפנק את הצרכים שלהם. להרוויח כסף כדי לקנות עוד.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק על ידי עכבר בלבד.

Purchase Equipment UpgradesGirlAnimalAdverGroomingManagementGirlsBeautyBaahn