Nhìn đẹp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nhìn đẹp không chỉ là tiêu đề của trò chơi, mà còn là mục tiêu cuối cùng của nó. Bạn có để đạt được cái nhìn hoàn hảo, sử dụng tất cả các chi tiết được cung cấp bởi các trò chơi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

MakeoverBeautifulLook