زیبا گال قبل 1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   39 25% with 12 votes

شما یکی از سبک های آرایش حرفه ای و حرفه ای قبل در منطقه خود هستند. بسیاری از زیبا دهید به شما آمده است برای دریافت قبل از زندگی خود را. این زن جوان زیبا makeover کامل انتخاب از انواع مختلف لباس، لوازم جانبی، آرایش و مدل مو را برای او به پوشیدن. با دقت انتخاب کنید به عنوان شهرت خود را ممکن است بر روی آن برای مشتریان آینده بستگی دارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverFashionStyleClothesMakeupDress UpAccessoriesHairProfessionalMakeoverBeautiful