خرس ماجراجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

"خرس ماجراجویی در " "خرس! " سری بازی دون 'تی از دست آن. خرس بزرگ در تور جنگل گم شدم، این بار در یک جنگل خطرناک، خرس بزرگ می تواند 'تی مطمئن بیرون رفتن با خیال راحت، بنابراین گرد هم می آیند برای کمک به خرس بزرگ.

کنترل بازی:
WASD

: حرکت
کلید های A، D: کنترل برای حرکت به چپ و راست
کلید W: پرش

AdventureObstacleCollecting