Bearbarians بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   33 50% with 6 votes

گلدیلاک خوش شانس او ​​هرگز به BearBarians به تصادفا، چون فرنی او را 'ام شده با یک طرف اره برقی خدمت کرده است و با یک لیوان بلند توپ های آتشین به صورت شسته است. مونتاژ و ارتقاء تیم خود را از پیشاهنگان، پزشکان ماگس می bruisers های، و سپس هک و بریده بریده کردن راه خود را از طریق دیگر قبایل وحشی. این روانی شبیه خرس انجام می شود hibernating. ساعت هم اکنون آن را 'برای نابود کردن!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند، برای حمله، S را به ساقه، D برای جلوگیری از.

ActionFighting Random