Hạt Puzzle Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Chọn một trong ba cấp độ kỹ năng và bắt đầu chơi. Nhằm mục đích với con chuột và bắn vào các quả bóng rơi xuống. Ba hoặc nhiều hơn quả bóng cùng màu biến mất. Trình độ kỹ năng cao hơn, bạn chơi càng có nhiều điểm bạn nhận được cho mỗi trận đấu bị xóa. Có dễ dàng? Nhưng các quả bóng rơi nhanh hơn và nhanh hơn. Nếu các bong bóng đến cuối của bảng chơi, bạn sẽ mất. Cố gắng ghi được càng nhiều điểm càng tốt và ở trong Top 10. Tiền thưởng "bom" và "quả bóng nhiều màu" sẽ giúp bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleShootingMatching Android Beads