Bby Bump Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   216 77.78% with 27 votes

Đã vui vẻ đưa ra lời khuyên thời trang của bạn với mẹ-to-be này phát sáng!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào và thông qua quần áo, tóc, hình nền và phụ kiện tùy chọn nổi cho mẹ này khá được!

Dress UpChildMotherPregnantBabyKidsBump