Bazooki משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   21 66.67% with 3 votes

זה 'sa עבודה מסוכנת להיות מומחה הסרת TNT, לעומת זאת אתה' יש לי שמאוד עבודה. כתף בזוקה שלך ואת הפיצוץ אלה חביות מציקים משם, להיות זהיר כי, להחטיא ופגע פצצה וזה 's משחק על איש. משחק נגמר.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי לכוון בזוקה שלך ולהחזיק שמאל לחץ כדי להתאים את כוח. שחרר את לחצן עכבר השמאלי כדי לירות.

Army Aiming Action ShootingBazooki