Bazooki بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

آن س 'کار مخاطره آمیز بودن یک کارشناس حذف TNT، با این حال شما' کردم که کار بسیار است. شانه ضد تانک خود را و انفجار این بشکه مزاحم دور، مراقب باشید هر چند، احتراق ناقص و ضربه بمب و آن را 'بازی بیش از مرد است. بازی بیش از.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به هدف ضد تانک خود را و نگه دارید سمت چپ کلیک کنید برای تنظیم قدرت. دکمه سمت چپ ماوس را به آتش.

Army Aiming Action ShootingBazooki