میدان جنگ فرار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

حفاظت از وسیله نقلیه زره پوش خود را از دنبال کردن نیروهای دشمن،
برخورد انواع مختلف دشمنان و استفاده از زرادخانه بزرگ سلاح
به آنها را نابود موثرتر و فرار از میدان جنگ زنده در این بازی تیرانداز

کنترل بازی:

ماوس - شلیک کنید. فضا - نارنجک. R - بازنگری. P - مکث

ShootingActionShoot 'em UpFirst Person ShooterBattlefieldEscape