Trận Stance vận động con người Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   13 25% with 4 votes

Sau khi xâm lược đất của người đàn ông, lũ Orc đã giải quyết tất cả trên nó. Đứng lên chống lại quân đội của mình và phải đối mặt với họ trong chiến trường, trong trò chơi chiến lược thời gian thực này. Xây dựng một quân đội bằng cách giết chết Orc và giải phóng nhân dân ta giữ làm con tin.

Điều khiển:

W Tương tác, A, S, D - - chuột. Di chuyển máy ảnh.

FightingActionDefensePurchase Equipment UpgradesDefendBattleStanceHumanCampaign