نبرد ها مواضع کمپین بین المللی حقوق بشر بشر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

پس از حمله به سرزمین مردان، اورک ها در سراسر آن حل و فصل کرده اند. ایستادگی در برابر ارتش خود و آنها را چهره در میدان نبرد، در این زمان واقعی بازی استراتژیک. ساخت تا ارتش با کشتن اورک ها و آزادی مردم ما را به گروگان برگزار شد.

کنترل بازی:
ماوس - ارتباط برقرار کردن
W، A، S، D - حرکت دوربین.

FightingActionDefensePurchase Equipment UpgradesDefendBattleStanceHumanCampaign