Beavers در نبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ضرب و شتم 'اونا تا با عناصر آرپیجی. دنبال داستان بیش از حد در یک ماموریتم ماموریتی برای شکست Rangor مخوف به نام پررنگ.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت انجمن - حمله های نور
S -. حمله سنگین
D - دفاع.

FightingRole PlayingActionPurchase Equipment UpgradesAnimalBattleBeavers