نبرد 4 تاریکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

فرماندهی انبوهی بد خود را در یک نبرد حماسی برای شکست ارتش از قلمرو و تیتان توانا

کنترل بازی:

- استفاده از واحد خود را از مهارت های ویژه منحصر به فرد
- کشیدن و رها کردن آیکون های واحد به تغییر خطوط تشکیل
- به روز رسانی ارتش خود را بین جنگ

StrategyFantasyAction Rpg (hack And Slash)BattleDarkness