بتمن می خواستم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   173 85% with 20 votes

بتمن در شهر تحت تعقیب ترین است! شوت دشمنان آنها به عنوان جلو و در کنار شما. اشیاء دوج در خیابان.

کنترل بازی:

استفاده از موس را به هدف و شلیک کنید.

ShootingDrivingActionCardsSuper Hero