در مقابل بتمن سوپرمن مسابقات بسکتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3411 75.56% with 45 votes

در اینجا یکی دیگر از بازی توپ جالبی است. این بتمن و سوپرمن هم در اینجا این بازی. شما دریافت می کنید به نمره با پرتاب توپ به سبد. از بازی لذت ببرید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingBallMouse SkillBasketballTiming BatmanSupermanTournament