بتمن کامیون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   160 100% with 16 votes

کمک به بتمن آزمون جدید خود را بت کامیون. جمع آوری خفاش ها در هوا، برای نمره بیشتر و افزایش خود را تا به بالا.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو فاصله
- تقویت.

DrivingCollecting TruckBatman