بتمن - نقطه تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3310 76.74% with 43 votes

شناسایی تفاوت کلیک کنید و آن را به تایید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBatmanSpotDifference