صحرای بتمن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

کمک بتمن با ماجراجویی خود را در صحرا

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleCollecting Super HeroCelebrityBatmanSahara