بتمن بازی: بتمن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   377 84.09% with 44 votes

اجازه ندهید که زن گربهای دور! او فقط به سرقت برده یک الماس گرانبها، و در حال حاضر او فرار بر روی موتور سیکلت است. راهنما بتمن اجرا، پرش، تلنگر، سر خوردن، و موشک راه خود را در سراسر پشت بام ها، قطارها، و حیاط حمل و نقل از شهرستان gotham به گرفتن زن گربهای، و بازیابی کالا به سرقت رفته

کنترل بازی:
در بازی

Funny Batman