Batman: Năng động, Doubleteam Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   19837 84.26% with 235 votes

Hợp tác với Batman và Blue Beetle để đi xuống Kanjar Ro 's hải tặc không gian!

Điều khiển:
Trong trò chơi

ActionBatman